ตรวจสอบผลการเรียนแต่ละภาคเรียน


[วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ อาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ]
 

รหัสนักศึกษา : 
เช่น 4521030047 (จำนวน 10 หลัก)
 
ภาคเรียนที่
เช่น 1/2551 หรือ 2/2551 หรือ 3/2552
 
 
 
ตรวจสอบ
 
ตรวจสอบผลการเรียนไม่ได้กรุณาติดต่องานทะเบียน
หรือติดต่อที่


[ถ้าต้องการตรวจทุกภาคเรียน ในช่อง "ภาคเรียนที่" ไม่ต้องใส่อะไรครับ]
 

จำนวนผู้เข้าชม

Last Update 21/03/2562 Time : 18.00 pm, By Technology Information Center
Srikhoraphum Industrial And Community Education College