หนังสือแนะนำ
GOOD MORNING ENGLISH
ผู้แต่ง : ชัยณรงค์ จิตเฉลิม
สำนักพิมพ์ : ไพลินบุ๊คเน็ต
ISBN : 974-8241-35-1
กลวิธีการจัดการความเครียดสำหรับผู้นำ
ผู้แต่ง : ฮาลโลเวล, เอ็ดเวิร์ด
สำนักพิมพ์ : เอ็กซเปอร์เน็ท
ISBN : 978-974-414-108-8
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในอาเซียน
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
ISBN : 978-616-00-0555-0
รู้จักประชาคมอาเซียน
ผู้แต่ง : สุทธิชัย ปทุมล่องทอง และคณะ
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
ISBN : 978-616-500-204-2
อ่าน เขียน เรียนจีนจากอักษรภาพ
ผู้แต่ง : จาง, จิ้ง
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ISBN : 978-616-08-0306-4
เชื่อหรือไม่...ไอน์สไตน์ก็ยังไม่รู้
ผู้แต่ง : วีคส์, มาร์คัส
สำนักพิมพ์ : เบรนจีเนียส
ISBN : 978-974-414-222-1
ไปนอก (ฉบับสมบูรณ์)
ผู้แต่ง : สอ เสถบุตร
สำนักพิมพ์ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
ISBN : 978-974-9996-87-4
ข่าวประชาสัมพันธ์
สัปดาห์ห้องสมุด
วันที่ 23 สิงหาคม 2555
ห้องสมุดออนไลน์
วันที่ 06 ธันวาคม 2554
บทบาทห้องสมุดออนไลน์ “ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์” E-library  มาจากคำว่า Electronic Library หรือห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  หมายถึง แหล่งความรู้ที่บันทึกข้อมูลไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและให้บริการนสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์หรือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ในลักษณะผสมผสานการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติห้องสมุดดิจิตอลและห้องสมุดเสมือน  ที่มา : น้ำทิพย์ วิภาวิน. e-library
บทความ
พบเมืองที่สาบสูญนับพันปีในกัมพูชา
วันที่ 10 สิงหาคม 2556
นิตยสารต่วย'ตูนพิเศษ    ปีที่  39  ฉบับที่ 462  เดือนสิงหาคม  2556    "จากกองบรรณาธิการต่วย'ตูน"  เขียน
ตะขาบมีกี่ขา
วันที่ 07 ธันวาคม 2554
ตะขาบมีกี่ขา ไม่ใช่ 100 ขา คำว่า Centipebe (ตะขาบ) มาจาภาษาละติน มีความหมายว่า "ร้อยขา" และถึงแม้จะไม่ได้มีการศึกษาตะขาบหัน แต่ก็ไม่เคยมีใครพบตะขาบที่มี 100 ขาเป๊ะ ๆ บางตัวมีมากกว่า บางตัวมีน้อยกว่า ตะขาบที่มีจำนวนขาใกล้เขียง 100 ขามากที่สุดถูกค้นพบในปี 1999  โดยมันมี 96 ขา และที่เป็นพิเศษกว่าตะขาบสายพันธุ์อื่น ๆ คือมันเป็นเพียงสายพันธุ์เดียวที่มีจำนวนคุู่ขาเป็นเลขคู่ โดยมี
ประโยชน์ของลูกเกด
วันที่ 01 ธันวาคม 2554
  แก้ตาแพ้แสง  บำรุงผิวพรรณ  รักษาไมเกรน  แก้ถุงน้ำดีข้น  ลดความเครียด  ลดโคเลสเตอรอลช่วยดูแลเยื่อหุ้มหัวใจ ขยายหลอดเลือด  คนที่หงุดหงิดก็ช่วยได้  เพราะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าได้ดีขึ้น เมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองส่วนหน้าได้ดี ปอดและหัวใจก็จะแข็งแรงตามไปด้วยช่วยขับถ่ายพยาธิ